Happy Client Story: Sylius


Szymon Negacz

Konsultant, Trener Sprzedaży i właściciel SellWise


30 kwietnia 2020

Poznaj rezultaty projektu Sylius i SellWise

Sylius to producent otwartej Platformy eCommerce zbudowanej na Symfony. Najwyższa jakość kodu, silna kultura testowania, wbudowany przepływ pracy Agile i wyjątkowa elastyczność sprawiają, że jest to najlepsze rozwiązanie dla aplikacji dostosowanych do wymagań biznesowych. Sylius to również zespół, który pracuje w zdecentralizowanej strukturze i w niezwykle szybki sposób rozwija firmę, podbijając rynki zagraniczne i docierając do jednych z największych przedsiębiorstw na świecie.

Problem

Sylius postawił przed nami kilka zadań. Dotąd firma funkcjonowała w modelu hybrydowym – łącząc zalety działalności usługowej z produktową. Na pewnym etapie została podjęta decyzja o zmianie sposobu działania. Z tego powodu, najbardziej istotnym zadaniem, było wspólne stworzenie skalowalnego modelu biznesowego, który pozwoli rozwijać się firmie stale przez kolejne lata.

Dodatkowo, tak aby nowy model mógł sprawnie funkcjonować, całość miała zostać otoczona kompetentnym i wyszkolonym zespołem, który miał pracować na sprawdzonych i mierzonych procesach.

Podsumowując, zadanie, które zostało przed nami postawione, obejmowało usystematyzowanie biznesowo-sprzedażowej części przedsiębiorstwa niemalże od podstaw i umożliwienie szybkiego zwiększenia przychodu.

Rozwiązanie

Nasza współpraca rozpoczęła się od warsztatu zerowego. W czasie warsztatu otrzymaliśmy wgląd w dotychczasowe rezultaty i sposób działania. Po wyciągnięciu wniosków, wskazaliśmy najbardziej podstawowe luki w obecnym sposobie działania. Jednocześnie, w warsztatowej formie, stworzyliśmy kilka hipotez, które następnie testowaliśmy przez pierwsze tygodnie naszej współpracy.

Na podstawie wyników, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty nowego produktu i oparcie na nim nowego modelu biznesowego.

Wraz z nowym produktem opracowaliśmy grupę docelową podzieloną na wyraźne segmenty. Pozyskana z zespołu i rynku wiedza o tym jak wyglądają procesy zakupowe poszczególnych z nich, pomogła nam dostosować komunikację produktu, wraz z konkretnymi wartościami płynącymi z zakupu.

Wspólnie wypracowaliśmy również kompetencje sprzedażowe u członków zespołu, a wraz z nimi proces dotarcia do nowych klientów, szczelny proces kwalifikacji oraz proces sprzedaży, który został silnie uzależniony od segmentu klienta, z którym rozmawiamy. Co istotne – wszystkie procesy zostały oparte na realnych procesach zakupu klientów z którymi pracowaliśmy. Wzory ofert i prezentacji przeszły znaczną przebudowę i zostały dostosowane do procesu sprzedaży doradczej. Na „koniec” całość została osadzona w zmodyfikowanej strukturze zespołu.

Na późniejszym etapie projektu, dopracowaliśmy funkcjonowanie kanału partnerskiego i uruchomiliśmy prognozowanie sprzedaży, które znacznie ułatwia planowanie inwestycji oraz wczesne znajdowanie ewentualnych problemów w sprzedaży.

Projekt (wciąż trwa) odbywa się w ramach comiesięcznych spotkań, których celem jest sprawdzenie postępów, wdrożenie poprawek, warsztat i zaplanowanie działań na kolejny miesiąc. Praca w ten sposób zagwarantowała nam rozwijanie projektu w odpowiednim tempie i stałe weryfikowanie wszystkiego co dotąd zostało wykonane.

Rezultaty

Po roku od rozpoczęcia współpracy, Sylius z sukcesem wprowadził i skomercjalizował nowy produkt na rynku. Spowodowało to wzrost sprzedaży w Q1 2020 w porównaniu do Q1 2019 na poziomie 233%. Do zespołu dołączyli kolejni handlowcy, aby dalej zwiększać sprzedaż i skutecznie rozwijać firmę. Sprzedaż przestała funkcjonować w chaotyczny sposób i jest bardziej przewidywalna, co daje dużo większe bezpieczeństwo i możliwość spokojniejszego inwestowania. Większość problemów, które pojawiały się w projekcie, była rozwiązywana na bieżąco, co utrzymało działania w szybkim tempie.

Wypracowane rezultaty generują kolejne wyzwania i dlatego współpraca trwa. Na dzień dzisiejszy pracujemy jak jeden zespół, wspólnie rozwijając tę wyjątkową firmę!


Paweł Jędrzejewski

Founder of Sylius

Stała współpraca z SellWise, która trwa już od ponad roku, jest nieocenionym źródłem wiedzy, pomysłów i inspiracji. Zachęcam do zapoznania się z podcastem NSM. Dołożyliśmy do tego warsztaty uszyte pod nasze wyzwania i procesy – rezultaty są niesamowite. Serdecznie polecam.

Paweł Jędrzejewski

Founder of Sylius

Stała współpraca z SellWise, która trwa już od ponad roku, jest nieocenionym źródłem wiedzy, pomysłów i inspiracji. Zachęcam do zapoznania się z podcastem NSM. Dołożyliśmy do tego warsztaty uszyte pod nasze wyzwania i procesy – rezultaty są niesamowite. Serdecznie polecam.

Rezultaty projektu

Pozyskanie 15 nowych, kluczowych klientów i partnerów firmy

Wzrost sprzedaży o 233% po roku

Wdrożenie nowego produktu

Zobacz jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

W czasie konsultacji zapytamy Cię o sytuację w firmie i powiemy czy jesteśmy w stanie zrealizować aktualne cele.

Zobacz jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

W czasie konsultacji zapytamy Cię o sytuację w firmie i powiemy czy jesteśmy w stanie zrealizować aktualne cele.