Happy Client Story: Mako TSL

Happy Client Story: Mako TSL


Magdalena Krawczak

Konsultant sprzedaży B2B

makotsl logo

Czym zajmuje się Mako TSL?

Czym zajmuje sięMako TSL?

Mako TSL to największa w Polsce firma spedycyjna w sektorze transportu lekkiego. Swoim zakresem działań obejmuje teren Niemiec i krajów Europy Zachodniej. Firma posiada 5 oddziałów w Polsce, gdzie zatrudnia ponad 200 pracowników, a flota ponad 1000 samochodów kontraktowych stawia ją w tej kategorii na pierwszym miejscu w całej Polsce. 

mako tsl ceo
Mariusz Bałaj

CEO Mako TSL

Współpraca z SellWise trwała ponad 2 lata. Podczas wspólnych działań osobą, z jaką pracowaliśmy najwięcej był Łukasz Połubianko, z którym realizowaliśmy działania doradcze i szkoleniowe. Szkolenia zespołów handlowych i operacyjnych były bardzo dobrze zainwestowanym czasem. Łukasz jako trener bardzo dobrze potrafił dopasować program szkolenia i ćwiczenia, a następnie zarządzał grupą w taki sposób, aby czas poświęcony na spotkania był maksymalnie wykorzystany. Grupy wychodziły ze spotkań zmęczone, ale i zadowolone – merytoryka, tempo, przygotowane materiały to wszystko się zgadzało. Treningi z Łukaszem pozwoliły zrealizować stawiane przed szkoleniem cele w 100%.

Współpraca z SellWise trwała ponad 2 lata. Podczas wspólnych działań osobą, z jaką pracowaliśmy najwięcej był Łukasz Połubianko, z którym realizowaliśmy działania doradcze i szkoleniowe. Szkolenia zespołów handlowych i operacyjnych były bardzo dobrze zainwestowanym czasem. Łukasz jako trener bardzo dobrze potrafił dopasować program szkolenia i ćwiczenia, a następnie zarządzał grupą w taki sposób, aby czas poświęcony na spotkania był maksymalnie wykorzystany. Grupy wychodziły ze spotkań zmęczone, ale i zadowolone – merytoryka, tempo, przygotowane materiały to wszystko się zgadzało. Treningi z Łukaszem pozwoliły zrealizować stawiane przed szkoleniem cele w 100%.

Mako TSL

Problem klienta

Warsztat zerowy dał nam wgląd w dotychczasowe wyzwania, bieżący sposób działania firmy, uzyskiwane dzięki nim rezultaty, a także pomógł ustalić plan działania. Duże zmiany na rynku, na którym działał klient i szybki rozwój organizacji doprowadziły do decyzji o skupieniu się na rozwoju umiejętności i przeszkoleniu zespołów — handlowego, spedycyjnego i administracji.

Zakres szkoleń dotyczył:

→ poprawy umiejętności handlowych, managerskich, negocjacyjnych i komunikacyjnych, 

→ integracji zespołów,

→ dostarczenie narzędzi usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną.

konsultacja-reka

Zobacz jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

W czasie konsultacji zapytamy Cię o sytuację w firmie i powiemy czy jesteśmy w stanie zrealizować aktualne cele.


Zobacz jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

W czasie konsultacji zapytamy Cię o sytuację w firmie i powiemy czy jesteśmy w stanie zrealizować aktualne cele.

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ TELEFONICZNĄ
konsultacja-reka

Wprowadzone rozwiązania

Współpracę zaczęliśmy od szkolenia “pilotażowego”. Wzięli w nim udział głównie managerowie. Ich obecność pomogła skalibrować agendę i zakres tematyczny, tak by był jak najbardziej spójny z celami firmy i miał realny wpływ na rozwój uczestników poszczególnych grup. 

Szkolenia miały bardzo praktyczny charakter (odbywały się w formie warsztatów) i zawierały dużo ćwiczeń opartych o codzienne wyzwania poszczególnych grup. W zależności od zespołu przeprowadzane szkolenia miały dedykowaną agendę. 

Warsztaty odbywały się w formule 8 bądź 4-godzinnych w wąskich 13-15 osobowych grupach. Dotyczyły poprawy umiejętności handlowych — takich jak prospecting, czy sprzedaż w modelu doradczym. Ważnym elementem było wdrożenie nowych narzędzi usprawniających pracę handlowców.

Jakie osiągnęliśmy rezultaty?

  1. Dotarcie do nowych klientów i rozwój kompetencji sprzedażowych
    Działania podjęte z pomocą SellWise pomogły zdobyć handlowcom kompetencje niezbędne do pozyskiwania klientów. Zmiany te zaowocowały rozbudową portfela klientów z rynku DACH.
  2. Został wypracowany katalog przewag konkurencyjnych
    Dzięki niemu zarówno handlowcy, jak i spedytorzy poprawili efektywność handlową i argumentację podczas negocjacji stawek czy współpracy.
  3. Została uspójniona komunikacja na linii sprzedaż — zespoły operacyjne
    Poprzez dostarczenie narzędzi usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną zespoły obecne w firmie lepiej się ze sobą zintegrowały, a ich komunikacja weszła na wyższy poziom.

Zobacz jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

W czasie konsultacji zapytamy Cię o sytuację w firmie i powiemy czy jesteśmy w stanie zrealizować aktualne cele.

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ TELEFONICZNĄ
konsultacja-reka