Narzędzia ITw Twojej firmie
nie działają?


Pomożemy Ci naprawić narzędzia IT, które aktualnie nie działają. Dostosujemy je do specyfiki Twojej firmy, tak by wykorzystując ich pełny potencjał ułożyć proces sprzedaży, pozyskiwać leady i obsługiwać klientów.

Skonsultuj z nami naprawę narzędzi IT

Firmy, które chcą się rozwijać, muszą mieć sprawne narzędzia IT


Po dziesiątkach przeprowadzonych wdrożeń widzimy, że firmy, które dokonały dobrego wyboru narzędzi IT, nie wykorzystują ich pełnego potencjału, albo w ogóle z nich nie korzystają.

Wybrałeś narzędzia, kupiłeś je, oddałeś zespołowi do używania, ale one nie działają prawidłowo?

POWÓD 1

Prawidłowe ustawienie narzędzi, korzystanie z funkcjonalności, testowanie, szkolenia zespołów i realne wdrożenie w codzienność to trudne zadania. Niestety, jeżeli ich zabraknie, to pojawia się wielkie prawdopodobieństwo porażki.

POWÓD 2

Wybrano narzędzia, setup wstępny przebiegł prawidłowo, jednak zabrało szkoleń zespołów i pracowników. Wdrożenie zakończyło się na pokazaniu systemu i kilku kliknięciach, bez wejścia w szczegóły.

POWÓD 3

Wybrano i wdrożono narzędzia. Wszystko działa i funkcjonuje. Jednak w czasie nastąpiło dużo zmian w zespole i biznesie. Admin nie został na to przygotowany (lub pojawił się nowy).

Jakie problemy generuje posiadanie niedziałających narzędzi?

1

Płacisz licencję niewykorzystywanego narzędzia

Masz system, który najczęściej jest ustawiony na podstawie domysłów, używany jest wybiórczo, a z biegiem czasu wcale.


2

Spadek wydajności pracy

Masz system, który jest gotowy do pracy, jednak zespół nie rozumie narzędzia i ma problem z pracą w nim.


3

Frustracja zespołu

Dołączają nowe osoby do zespołu, instrukcje nie są zgodnie z systemem. Dochodzi do powolnego braku korzystania z niego i szukania ścieżek obejścia.


4

Chaos

Nie możesz zmierzyć procesów, bo masz błędne dane. Zespół ma dobre narzędzie, ale ono nie działa, przez co traci ogromne ilości czasu na nieefektywne prace poza narzędziem.

Jakie narzędzia IT naprawiamy?

Pomożemy Ci naprawić Twoje narzędzia IT

Pomożemy Ci naprawić Twoje narzędzia IT

Chciałbyś wykorzystać pełny potencjał Twoich narzędzi IT? Szukasz pomocy w naprawie lub ponownym wdrożeniu? Nasz specjalista Ci w tym wszystkim pomoże!

Wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenia. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.sellwise.pl oraz na wykorzystanie komunikacji email w celach marketingowych (Polityka Prywatności).

Regulamin Bezpłatnej Konsultacji

ilustracja_konsultacja_blue

Dlaczego warto dokonać naprawy narzędzi w SellWise?

Prawidłowo wdrożone narzędzia usprawniają procesy biznesowe w firmie.

01

Generowanie przychodu

Zaczynasz korzystać z licencji, za którą płacisz — czyli masz możliwość generowania ciągłego przychodu dla firmy.

02

Znajomość narzędzia

Zespół zna i rozumie narzędzie, jego ustawienia i możliwości. Wie, że pracując w nim, zwiększa efektywność i ułatwia sobie wykonywanie codziennych czynności.

03

Mierzalność

Zaczynasz mierzyć procesy, analizować i wyciągać prawidłowe wnioski, co ułatwia i przyspiesza pracę. 

04

Usprawnienie pracy zespołu

Twój zespół pracuje efektywniej, wzrasta jego produktywność i zadowolenie, a wykonywanie codziennych czynności staje się prostsze.

05

Pełny potencjał

Zaczynasz właściwie korzystać z zakupionych systemów i czerpiesz dzięki temu faktyczne korzyści z wyboru właściwych narzędzi, a nie tylko te zapisane na papierze.

Jak przebiega proces analizy i plan naprawy narzędzi?

Niestety rzadko kiedy narzędzia IT są prawidłowo wdrożone, przez co pewne funkcjonalności nie są właściwie wykorzystywane, co naraża firmę na poważne straty. Właśnie z tego powodu, przed podejściem do naprawy lub ponownego wdrożenia, zaczynamy od bardzo dokładnej analizy procesów i systemu pracy.

Przygotowanie do analizy

Na tym etapie poprosimy Cię o przesłanie materiałów. Pomogą nam właściwie zaplanować agendę analizy Twoich narzędzi IT. Dzięki otrzymanym materiałom przyjdziemy na warsztat przygotowani i zaoszczędzimy Twój czas. Otrzymujesz od nas dokument, który przeprowadza Cię przez ten etap i konsultanta, który odpowiada merytorycznie i wyczerpująco na ewentualne pytania.


Warsztat w Twojej firmie

Spotkamy się z Twoim zespołem. Sprawdzamy, jak pracują oraz na czym tracą najwięcej czasu. Znajdziemy wąskie gardła i wskażemy problemy w obecnym sposobie pracy. Weryfikujemy przebieg każdego procesu. Następnie przechodzimy przez system CRM (lub oraz inne narzędzia) i oceniamy krok po kroku ich faktyczny stan.


Budowa podsumowania i rekomendacja działań

Po spotkaniu w Twojej firmie nasz konsultant podsumowuje procesy i opisuje, w jaki sposób działają. W ramach rekomendacji konsultant opisuje problemy napotkane w systemie CRM (lub / oraz z innymi narzędziami) względem procesów i modelu pracy. Na koniec opisuje harmonogram prac krok po kroku razem z szacowanymi kosztami.


Omówienie rekomendacji

To ostatni etap naszej analizy. Spotkamy się z Tobą, omawiamy przygotowane przez nas wnioski i odpowiadamy na pytania. Po tym etapie, jeżeli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe kwestie do wyjaśnienia, konsultant będzie do Twojej dyspozycji. Jeżeli podejmiesz decyzję o współpracy, podpiszemy umowę i rozpoczniemy projekt zmiany.

Kto wykonuje analizę i naprawę?

Jesteśmy partnerami kilkunastu systemów. Dzięki temu możemy dokonać analizy i zrealizować re-wdrożenia oraz szkolenia zespołów, tak aby narzędzie zaczęło optymalnie działać, a zespół korzystał sprawnie ze wszystkich jego funkcji.

Filip Kulikowski

Head of IT implementations

Krzysztof Kwidziński

IT Implementations
Consultant

Michał Sowiński

IT Implementations
Consultant

Błażej Dziedzic

IT Implementations Consultant

Katarzyna Nowakowska

IT Implementations
Consultant

MaciejJarzyna

IT Implementations
Consultant

Ile kosztuje analiza?

Ile kosztujeanaliza?

Wycena naszej analizy zależy od wielkości przedsiębiorstwa, liczby obszarów, które chcesz objąć narzędziami i liczby systemów. Analiza składa się ze spotkania w siedzibie klienta oraz pracy własnej konsultanta.

Ile trwa analiza?

Analiza najczęściej zajmuje od 2 do 4 tygodni. Czas je trwania zależy od złożoności organizacji klienta oraz liczby obszarów. W niektórych przypadkach na czas wykonania analizy ma też wpływ dostępność osób po stronie klienta. Podobnie jak w przypadku kosztu analizy, tak i tutaj, jest to zazwyczaj niewielki procent trwania całego wdrożenia.

Czy analiza zobowiązuje do naprawy?

Nie. Czasami rezultatem analizy jest rekomendacja zmiany danego systemu. Analiza skupia się na pomocy klientowi w naprawie ekosystemu narzędzi IT i jest osobną usługą. Decyzja klienta o wdrożeniu zapada dopiero po analizie. To daje bezpieczeństwo, a po naszej stronie gwarantuje wysoką jakość samej analizy.

Skonsultuj z nami naprawę narzędzi IT w Twojej firmie

Skonsultuj z nam inaprawę narzędzi IT w Twojej firmie

Potrzebujesz wsparcia przy naprawie lub re-wdrożeniu narzędzi IT? Nasz specjalista przeanalizuje sytuację i zbuduje plan naprawy.

Wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenia. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.sellwise.pl oraz na wykorzystanie komunikacji email w celach marketingowych (Polityka Prywatności).

Regulamin Bezpłatnej Konsultacji

ilustracja_konsultacja_blue