Happy Client Story: Agencja Celna Wega

Happy Client Story:Agencja Celna Wega


Karol Kieżel

Konsultant marketingowy B2B

Poznaj Agencja Celna Wega

Agencja Celna Wega jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, świadczącym usługi prawno-logistyczne. Od prawie 30. lat specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych usług w zakresie transportu, magazynowania, spedycji, serwisu pojazdów oraz agencji celnej. Ich wyróżnikiem jest obsługa klientów zagranicznych – co na polskim rynku należy do rzadkości.

Problem klienta

Klient dostrzegł niewykorzystany potencjał rynkowy. Jednak w firmie nie było działu sprzedaży ani usystematyzowanego procesu sprzedażowego. Opierał się on w całości na zaangażowaniu CEO, któremu ilość zadań nie pozwalała już na efektywne działanie w tym obszarze. Nie ustalono wcześniej strategii pozyskiwania leadów, w tym mierzenia skuteczności działań marketingowych, brakowało również analityki sprzedażowej. Do tej pory nie było wdrożonego systemu CRM.

Rozwiązania

Kluczowym etapem projektu był warsztat zerowy. To na nim ustalono cele działań, które obejmował zbudowanie i wdrożenie procesów oraz procedur sprzedażowych. Dzięki nim i sprawnej obsłudze klienta, firma miała zapewniony stały dopływ nowych prospektów na rynku krajowym, rozwijanie sprzedaży u aktualnych klientów i wdrożenie odpowiedniego podziału zadań.

Dodatkowy czas spędzony na zmapowaniu procesu sprzedaży pozwolił na dogłębne zweryfikowanie, gdzie znajdują się luki w organizacji. Na tej podstawie opracowano wnioski, które po omówieniu z klientem dał fundament do budowy planu.

Plan rozwoju opierał się na 5. filarach:

  • Zarządzanie sprzedażą
  • Aktywna sprzedaż
  • Działania marketingowe
  • Procesy sprzedaży i obsługi klienta
  • Procesy, raportowanie i analityka

W ramach zarządzania sprzedażą zaplanowaliśmy strukturę, zakres obowiązków i schemat procesu sprzedaży. Zweryfikowaliśmy, czy ówczesne procesy pozwolą na płynny rozwój i czy nie występowało ryzyko pojawienia się wąskich gardeł po zdobyciu nowych klientów.

Zaplanowaliśmy sposób i zakres raportowania oraz dobraliśmy metody monitoringu skuteczności działań sprzedaży, odnosząc to do systemu CRM.

Analizując potencjał aktywnej sprzedaży, przyjrzeliśmy się obecnym klientom firmy i na tej podstawie opracowaliśmy grupy docelowe. Przeanalizowaliśmy również utracone szanse sprzedażowe, możliwe kanały dotarcia do klienta oraz decydentów.

Ostatnim z filarów stanowiły działania marketingowe. Daliśmy wskazówki dotyczące metod komunikacji i promocji, które zoptymalizowaliśmy pod kątem skuteczności oraz kosztów.

Co mówi o nas klient?

Jako Agencja Celna Wega chcieliśmy się rozwijać. Na naszym rynku dostrzegliśmy niewykorzystany potencjał, lecz nie byliśmy przygotowani na szybki wzrost. Dlatego poprosiliśmy firmę SellWise o wsparcie w skutecznym ułożeniu procesów wewnątrz organizacji.

Dzięki kompleksowemu podejściu już po warsztacie zerowym byliśmy świadomi, czego nam brakuje i jakie obszary wymagają szczególnej uwagi. To zapoczątkowało przygotowanie procesów, narzędzi oraz metod w ważnych dla nas kwestiach.

Efektami wprowadzonych zmian było pozyskanie nowych klientów przez handlowców z wykorzystaniem prospectingu mailowego i telefonicznego. Podobny rezultat przyniosły działania marketingowe, które w końcu skutecznie wsparły naszą sprzedaż.

Usprawnienie procesów wewnętrznych włącznie z wdrożeniem systemu CRM pozwoliło na lepsze monitorowanie procesu sprzedaży, dzięki czemu teraz możemy lepiej dobierać metody pozyskiwania nowych klientów.

Przez cały okres współpracy konsultanci reprezentujący SellWise byli bardzo zaangażowani w wykonywane zadania. Proponowane przez nich rozwiązania tworzyły spójny, logiczny system. Na uwagę zasługuje zwłaszcza fakt, że SellWise nie ogranicza się tylko do doradzania jak zwiększyć sprzedaż, ale udziela realnego wsparcia we wdrożeniu proponowanych rozwiązań. Każdy z rozwijanych obszarów posiadał pomiar kluczowych wskaźników efektywności, dzięki czemu łatwo jest zweryfikować postępy projektu.

Dzięki ośmiu miesiącom współpracy z SellWise Agencja Celna Wega pozyskała nowych klientów i jest przygotowana do zwiększenia skali swojej działalności.

konsultacja-reka

Zobacz jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

W czasie konsultacji zapytamy Cię o sytuację w firmie i powiemy czy jesteśmy w stanie zrealizować aktualne cele.


Zobacz jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

W czasie konsultacji zapytamy Cię o sytuację w firmie i powiemy czy jesteśmy w stanie zrealizować aktualne cele.

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ TELEFONICZNĄ
konsultacja-reka